Podręcznik do rysunku architektonicznego

Podręcznik do rysunku architektonicznego

Szkoła Rysunku Zalubowski rozpoczyna prace nad przygotowaniem podręcznika rysunku architektonicznego. Autorami książki będą właściciel szkoły Rafał Zalubowski wraz z zespołem młodych architektek w składzie: Joanna Wróbel, Izabella Suder, Paulina Ostafin. Książka będzie kompendium nie tylko pragmatycznej wiedzy, lecz także próbą uchwycenia ducha architektury i istoty jej projektowania.

Architekturę można wyrażać na wiele sposobów a współcześnie szeroko stosowane nowoczesne technologie wypierają wiele pierwotnych form w tym m.in. rysunek. Czy jest to jednak zjawisko trwałe? Czym jest rysunek architektoniczny? Co stanowi o jego walorach? Czy jedynie poprawność geometryczna? Te i wiele innych rodzących się pytań nadaje kierunek pracy nad podręcznikiem.

Materiał zgromadzony przez lata w szkole oraz szereg doświadczeń daje solidną podstawę teoretyczną, którą chcemy wspólnie ubrać w słowa i obrazy, a następnie przekazać nie tylko przyszłym i obecnym studentom architektury, lecz każdemu dla kogo rysunek, jak i architektura są obiektami fascynacji.

Zakończenie obecnie prowadzonych prac planowane jest na 2020 r.